Μεταπτυχιακή εκπαίδευση διεθνούς κύρους για όσους και όσες αγαπούν τη συναρπαστική πρόκληση της διαχείρισης ασφαλιστικών και οικονομικών κινδύνων.