Όσες εικόνες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Πανεπιστημίου.