Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων παρέχεται από τη Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και από τη Γραμματεία Προέδρου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Γραφείο: ΚΕΚΤ/536

Αρετή Κωνσταντίνου
Τηλ.: 210 41 42 307
Email: aretikon@unipi.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Γραφείο: ΚΕΚΤ/115

Γεωργία Τζιβρά (Γραμματέας Τμήματος)
Τηλ.: 210 41 42 083
Email: gtzivra@unipi.gr

Αντωνία Κωνσταντέλου
Τηλ.: 210 41 42 084
Email: antoniak@unipi.gr

Αθανασία Τσιλφίδου
Τηλ.: 210 41 42 222
Email: tsilfidou@unipi.gr