Η εταιρεία PWC σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει online webinar στις 15/02 και ώρα 11:00 – 13:00

Assurance Graduate

Σύνδεσμος σύνδεσης: