Διπλωματικές Εργασίες
HomeΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕκπαιδευτική ΔιαδικασίαΔιπλωματικές Εργασίες

Διπλωματικές Εργασίες

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές του ΠΜΣ οφείλουν να συγγράψουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, κατά το  Εξάμηνο σπουδών. Εναλλακτικά, αντί της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, μπορούν να επιλέξουν 4 επιπλέον μαθήματα, στα οποία θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς.