Για γραμματειακή υποστήριξη, βλ. εδώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Με την εγγραφή του φοιτητή στη γραμματεία του τμήματός του δημιουργείται προσωπικός κωδικός χρήστη (username), τον οποίο μπορεί ο φοιτητής να ενεργοποιήσει μέσω της υπηρεσίας uregister.unipi.gr, χρησιμοποιώντας το νούμερο του κινητού του τηλεφώνου ή το προσωπικό του email. Η διαχείριση και ανάκτηση του προσωπικού κωδικού (password) γίνεται στη συνέχεια μέσω της υπηρεσίας mypassword.unipi.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στη διεύθυνση students.unipi.gr λειτουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Από την εφαρμογή αυτή έχετε τη δυνατότητα:

  • να ενημερώνεστε για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα κ.λπ.,
  • να υποβάλλετε δηλώσεις εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου,
  • να ενημερώνεστε για τη βαθμολογία στα μαθήματα όπου έχετε εξεταστεί,
  • να λαμβάνετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης.

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Εκδίδεται μετά από είσοδο στη διεύθυνση academicid.minedu.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών και με σχετική αίτηση που υποβάλλετε ηλεκτρονικά.

Για Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, επισκεφθείτε τη σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα συγγράμματα διανέμονται μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας: eudoxus.gr. Στην υπηρεσία αυτή καταχωρούνται οι δηλώσεις των συγγραμμάτων κάθε εξαμήνου και παρέχεται η σχετική πληροφόρηση.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ – WiFi

Όλοι οι χώροι διδασκαλίας του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο WiFi που ονομάζεται unipi. Σε αυτό μπορείτε να συνδεθείτε είτε με φορητό υπολογιστή είτε από το κινητό σας, χωρίς τη χρήση κάποιου κωδικού.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – VPN

Η υπηρεσία πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (υπηρεσία VPN) παρέχει δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα, όπως οικιακές συνδέσεις Internet. Μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι, π.χ., εφικτή η πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, από θέσεις εργασίας εκτός Πανεπιστημίου.

Περισσότερα για την υπηρεσία VPN, βλ. εδώ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μεταβείτε στον σύνδεσμο https://helpdesk.unipi.gr/software ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το λογισμικό που διατίθεται για εκπαιδευτική χρήση. Παρακαλείστε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (E-LEARNING)

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν, υπό την εποπτεία και με την επιμέλεια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, συστήματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο και φιλοξενούνται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης στη διεύθυνση eclass.unipi.gr. Σε αυτά αναρτώνται σημειώσεις, ανακοινώσεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό. Ενημέρωση για τη χρήση τους παρέχεται από τους διδάσκοντες.

Πλέον του κεντρικού συστήματος eClass, ορισμένα Ακαδημαϊκά Τμήματα (όπως το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων) διαθέτουν επίσης τμηματικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία είναι προσβάσιμα στις διευθύνσεις gunet2.cs.unipi.gr και evdoxos.ds.unipi.gr αντίστοιχα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών, που βρίσκεται εδώ.