Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει το μέλλον των νέων και ανακοινώνει το νέο κύκλο του Προγράμματος Internship iwork@nbg προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης σε Κεντρικές Υπηρεσίες στην Αθήνα. Το Πρόγραμμα προβλέπει την απασχόληση 38 τελειόφοιτων ή απόφοιτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της τελευταίας τριετίας, στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα έμμισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 6 (+6) μηνών, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε εξειδικευμένους τομείς της Τράπεζας.

Υποβολή αιτήσεων 07/06/2023 έως και 21/06/2023

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα καθώς και για την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την παρακάτω σελίδα:

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «i-work@nbg» | Εθνική Τράπεζα