ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, ακαδ. έτος 2024 – https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4283-proanakoinosi-ellinovretanikis

ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόγραμμα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών Ι.Κ.Υ. στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας – https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4284-proanakoinosi-epif