Το ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει άμεση σύνδεση και με την αγορά εργασίας. Έτσι, έχει θεσμοθετήσει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί, πλήρως ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών.

Ένας μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών, επιχειρήσεων, συμβούλων και τραπεζών συνεργάζεται με το ΠΜΣ, αναγνωρίζοντας το υψηλό κύρος, τη δυναμική και την καταξίωσή του στην ελληνική αγορά εργασίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών απασχολούνται για τέσσερις (4) μήνες με αμοιβή και ασφάλιση σε μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τράπεζες και εταιρείες συμβούλων με τις οποίες συνεργάζεται το ΠΜΣ.

Με τη λήξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, οι οργανισμοί αυτοί προσφέρουν μόνιμη εργασία στους φοιτητές του ΠΜΣ, πριν καν την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

Ενδεικτικά, οι φοιτητές και οι απόφοιτοί μας απασχολήθηκαν και εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες, μερικές εκ των οποίων είναι οι εξής:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • INTERAMERICAN
 • AXA INSURANCE
 • GENERALI HELLAS
 • ERNST & YOUNG
 • ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
 • INTERNATIONAL LIFE
 • INFORMATION RESOURCES HELLAS
 • EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • ALLIANZ HELLAS
 • PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS
 • ALLSAFE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 • PwC BUSINESS SOLUTIONS
 • ΑΟΝ ΧΙΟΥΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • GRIVALIA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • HSBC
 • EULER HERMES EMPORIKI
 • EUROBANK ASSET MANAGEMENT
 • GRANT THORNTON INTERNATIONAL
 • BAYER HELLAS
 • ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ