Η διεθνή εμπειρία αναπτύσσει δεξιότητες, απαραίτητες σε κάθε βιογραφικό σημείωμα και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς  προσφέρει την ευκαιρία μετακίνησης για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση σε χώρες εντός και εκτός ΕΕ για το Ακαδημαϊκού Έτους 2024–2025.

Κατόπιν του ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως Ενημερωτική Ημερίδα, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 μέσω της πλατφόρμας Zoom, από τις 11:00 – 14:00, για το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 – 2025 σε χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

Η ενημερωτική ημερίδα θα γίνει με το πρόγραμμα Zoom και παρακάτω επισυνάπτεται το Link της Ενημέρωσης.

Meeting link: https://us06web.zoom.us/j/89152244409

Παρακαλέιστε να κατεβάσετε το πρόγραμμα ώστε να μπορέσετε να συνδεθείτε.

Meeting ID: 891 5224 4409

Ενημερωτικό υλικό για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.

Α) κινητικότητα για Σπουδές σε χώρες εντός Ευρώπης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025, Προθεσμία υποβολής, κατόπιν παράτασης,  έως 15/03/2024.

Β) κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση σε κράτη μέλη της ΕΕ και Τρίτες Χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 11.03.2024 31.03.2025.

Γ) κινητικότητα Φοιτητών και προσφάτως αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση σε χώρες εκτός ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA131 | Διεθνής Διάσταση. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 11.03.2024 — 31.05.2024.