• STEP 1
  • STEP 2
  • STEP 3
  • STEP 4

Προσωπικά στοιχεία

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά την αγγλική γλώσσα. Αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αποδεικνύεται ή με επίσημα αποτελέσματα κάποιας από τις παρακάτω αναγνωρισμένες δοκιμασίες για τη γνώση της αγγλικής ή από επίσημο δίπλωμα επιπέδου Proficiency. Διαφορετικά, οι υποψήφιοι δύνανται να εξεταστούν γραπτώς στην αγγλική γλώσσα.

Τίτλοι σπουδών

Να αναφερθούν παρακάτω οι τίτλοι σπουδών σας, ο βαθμός αποφοίτησης, το Πανεπιστήμιο, ο χρόνος φοίτησης, τα βασικά αντικείμενα σπουδών και τα δευτερεύοντα αντικείμενα. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος και επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ή, αν δεν έχουν αποκτηθεί ακόμη, να σημειωθεί αυτό και να σταλούν πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων.

Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθήσατε, σε ποια μαθήματα με βασικό περιεχόμενο Πιθανότητες ή Στατιστική έχετε εξεταστεί επιτυχώς;

Επαγγελματικοί τίτλοι

Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύουν αυτή την αίτηση ή πάντως να προσκομισθούν πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφίων. Να αναφερθούν, στον χώρο που ακολουθεί, οι τίτλοι που απονεμήθηκαν, ειδικά μετά από εξετάσεις, χωρίς να αποκλείονται και οι άλλοι τίτλοι.

Απασχόληση και εμπειρία

Συστάσεις

Ονοματεπώνυμο, θέση και διεύθυνση δύο πανεπιστημιακών ή ενός πανεπιστημιακού και ενός εργοδότη (αν υπάρχει ή υπήρξε εργοδότης) οι οποίοι σας συστήνουν. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφράγισης φάκελο και θα συνοδεύουν την αίτηση ή θα αποστέλλονται χωριστά από τους συστήνοντες, στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, πριν την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφίων.

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος για να αναφέρουν περισσότερες, σχετικές με την αίτησή τους πληροφορίες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αυτή η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά (τοποθετήστε x στα τετράγωνα εφόσον προσκομίσετε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά):