Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022 (συμπληρωμένο με αίθουσες)