Παρακαλούνται οι φοιτητές με Α.Μ. ΜΑΕ22, ΜΑΕ21 καθώς και με ΑΜ. ΜΑΕ20 (μόνο όσοι οφείλουν ή παρακολουθούν μαθήματα) να εγγραφούν στο μάθημα «Γραμματεία: Ανακοινώσεις ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων»» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Openeclass.