Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ με Α.Μ. ΜΑΕ/21, ΜΑΕ20, καθώς και προηγούμενων ετών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας έως και την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022.

Μπορείτε να κατατοπιστείτε μέσα από τα εξής έγγραφα:

Ανακοίνωση – Προθεσμία

Αίτηση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Κατάλογος θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών