Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Α΄ εξαμήνου του Π.Μ.Σ. «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ότι η αναπλήρωση του μαθήματος «Συμβάντα Ζωής και Θανάτου Ι» το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 δεν θα πραγματοποιηθεί.