Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

Πειραιάς 19.09.2023 Προσκαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, με μητρώο ΜΑΕ22 (πλήρους φοίτησης) καθώς και με μητρώο ΜΑΕ21 (μερικής φοίτησης), που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, το άνοιγμα προμηθευτή και να τα αποστείλουν στο email: aretikon@unipi.gr μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα (ελληνικά και αγγλικά) μέχρι τις 29.09.2023. Όλα τα […]