Ήξερες ότι…

• Για την επόμενη δεκαετία προβλέπεται θεαματική αύξηση στη ζήτηση μεταπτυχιακών αποφοίτων με εξειδίκευση στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων.

• Ήδη όλοι οι ασφαλιστικοί και τραπεζικοί οργανισμοί διαθέτουν αναλογιστικά τμήματα και τμήματα διαχείρισης κινδύνων, ενώ και επιχειρήσεις άλλων κλάδων (τηλεπικοινωνιών, τροφίμων, ακίνητης περιουσίας κ.ά.) προσλαμβάνουν Αναλογιστές και Διαχειριστές Κινδύνων — βλ. και σύντομη παρουσίαση του επαγγέλματος εδώ.

• Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς κάνουμε καθημερινά πράξη την αναγκαία ενδυνάμωση των δεσμών εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

• Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή μεταπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος, λόγω και των ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης που διανοίγει και εγγυάται.

• Στο καινοτόμο αυτό ΠΜΣ προετοιμάζουμε υψηλόβαθμα στελέχη ώστε να διαχειρίζονται ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους (risks) τους οποίους αντιμετωπίζουν ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.

Σύντομα θα δημοσιευτούν περισσότερες πληροφορίες για δράσεις και πρωτοβουλίες σύνδεσης με τον κόσμο της εργασίας.