• ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

• ALLIANZ HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία

• GENERALI HELLAS

• PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS

• PwC BUSINESS SOLUTIONS

• INFORMATION RESOURCES HELLAS

• AXA INSURANCE

• INTERAMERICAN

• EULER HERMES EMPORIKI

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

• ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

• DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

• EUROBANK

• Π.Α.Σ.ΙΑ.

• GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία