Καθηγητές

Βερροπούλου Γεωργία
[CV]

ΚΕΚΤ/512

Γραφείο:
210 41 42 493

gverrop@unipi.gr

Κούτρας Μάρκος
[CV]

ΚΕΚΤ/535

Γραφείο:
210 41 42 393

mkoutras@unipi.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

Αντζουλάκος Δημήτριος
[CV]

ΚΕΚΤ/539

Γραφείο:
210 41 42 388

dantz@unipi.gr

Μπούτσικας Μιχαήλ
[CV]

ΚΕΚΤ/544

Γραφείο:
210 41 42 143

mbouts@unipi.gr

Πολίτης Κωνσταντίνος
[CV]

ΚΓΛ/402

Γραφείο:
210 41 42 442

kpolitis@unipi.gr

Σεβρόγλου Βασίλειος
[CV]

ΚΕΚΤ/510

Γραφείο:
210 41 42 305

bsevro@unipi.gr

Τζαβελάς Γεώργιος
[CV]

ΚΕΚΤ/307

Γραφείο:
210 41 42 310

tzafor@unipi.gr

Τήνιος Πλάτων
[CV]

KEKT/511

Γραφείο:
210 41 42 273

ptinios@unipi.gr

Χατζηκωνσταντινίδης Ευστάθιος
[CV]

ΚΕΚΤ/513

Γραφείο:
210 41 42 144

stch@unipi.gr

Ψαρράκος Γεώργιος
[CV]

ΚΕΚΤ/545

Γραφείο:
210 41 42 271

gpsarr@unipi.gr

Επίκουροι Καθηγητές

Ξένος Παναγιώτης
[CV]

ΚΕΚΤ/511

Γραφείο:
210 41 42 274

pxenos@unipi.gr

Ομότιμος Καθηγητής

Νεκτάριος Μιλτιάδης
[CV]

nektar@unipi.gr