Τέλη φοίτησης

Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), και σε δύο επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 6.500 ευρώ.

Το ύψος των τελών φοίτησης προσδιορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει συνολικά τέλη φοίτησης ύψους 6.500 ευρώ. Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια του προγράμματος Πλήρους Φοίτησης καταβάλλει τέλη φοίτησης 2.200 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο και 2.100 ευρώ για το τρίτο εξάμηνο, ενώ κάθε φοιτητής του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης καταβάλει τέλη φοίτησης 1.300 ευρώ ανά διδακτικό εξάμηνο μέχρι τη συμπλήρωση πέντε διδακτικών εξαμήνων.

Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Υποτροφίες

Από τον Κανονισμό του ΠΜΣ προβλέπονται μέχρι τρεις (3) υποτροφίες ανά κύκλο σπουδών, οι οποίες επιτρέπουν τη μείωση των τελών φοίτησης.

Μετά από εισήγηση της ΣΕ, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τη χορήγηση το πολύ τριών (3) υποτροφιών κατ’ έτος σε φοιτητές/φοιτήτριες Πλήρους Φοίτησης του ΠΜΣ.

Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται με τη μορφή απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

Οι υποτροφίες δίνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το  Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση του Β΄ εξαμήνου.

Για την κατάταξη των υποψήφιων υποτρόφων λαμβάνεται υπόψη ο απλός αριθμητικός μέσος όρος βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου του πρώτου έτους σπουδών.

Για να δικαιούται υποτροφία κάποιος φοιτητής ή κάποια φοιτήτρια, θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ.

Στον φοιτητή που έχει επιτύχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο χορηγείται υποτροφία ίση με το ύψος των τελών φοίτησης ενός εξαμήνου, στον δεύτερο καλύτερο ίση με το 70% και στον τρίτο ίση με το 50%. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνεται ισοκατανομή των προβλεπομένων ποσών στους υποψηφίους που ισοβαθμούν.

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΣΕ, μπορεί να τροποποιήσει τα παραπάνω ποσοστά ή να αποφασίσει τη μη χορήγηση υποτροφιών ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ.

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

ΜΑΕ08007

ΣΕΜΣΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

9,23

ΜΑΕ08029

ΚΑΤΣΑΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

8,15

ΜΑΕ08020

ΦΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7,86

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

ΜΑΕ09025

ΤΣΙΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

8,75

ΜΑΕ09011

ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8,46

ΜΑΕ09032

ΤΖΩΡΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8,29

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

ΜΑΕ10010

KOEN ZANTIG

8,79

ΜΑΕ10016

ΠΑΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8,64

ΜΑΕ10017

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8,57

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

ΜΑΕ11007

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

8,93

ΜΑΕ11033

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

8,79

ΜΑΕ11017

ΚΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

8,57

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ12011

ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

8,92

2

ΜΑΕ12023

ΓΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8,75

2

ΜΑΕ12036

ΚΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8,75

2

ΜΑΕ12010

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

8,75

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ13013

ΕΡΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8,58

2

ΜΑΕ13001

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8,5

3

ΜΑΕ13018

ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

8,33

3

ΜΑΕ13003

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

8,33

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ14020

ΜΩΡΑΚΕΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

9,08

2

ΜΑΕ14009

ΚΑΣΑΝΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

8,38

3

ΜΑΕ14032

ΜΑΜΑΝΔΡΑ  ΕΛΕΝΗ

7,83

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ15033

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9,33

2

ΜΑΕ15027

ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

8,92

3

ΜΑΕ15019

ΖΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

8,5

4

ΜΑΕ15026

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

8,5

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ15033

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9,33

2

ΜΑΕ15027

ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

8,92

3

ΜΑΕ15019

ΖΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

8,5

4

ΜΑΕ15026

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

8,5

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ17005

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

9,5

2

ΜΑΕ17038

ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

9

3

ΜΑΕ17004

ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

8,92

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ18013

ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9,42

2

ΜΑΕ18014

ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9,17

3

ΜΑΕ18024

ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

9,08

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ19007

ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

10

2

ΜΑΕ19001

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ

9,5

3

ΜΑΕ19015

ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

9,2

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ20001

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

9,5

2

ΜΑΕ20019

ΚΟΥΛΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

9,4

3

ΜΑΕ20026

ΚΑΚΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ

9

4

ΜΑΕ20014

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ21028

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

9.7

2

ΜΑΕ21032

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΔΗΜΟΥΤΣΗΣ

9.4

3

ΜΑΕ21016

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ

9.3

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Σειρά κατάταξης

A.M.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

M.O.

1

ΜΑΕ22004

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

9.5

2

ΜΑΕ22019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

9.5

3

ΜΑΕ22015

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

9.4

Προϋποθέσεις επιλογής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, αλλά και προπτυχιακοί φοιτητές (οι οποίοι προσδοκούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους) πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017. Φοιτητές/φοιτήτριες από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών του πρώτου κύκλου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρ.34, παρ.7, του Ν.4485/2017.