Η καθιερωμένη εκδήλωση “Ημέρες Σταδιοδρομίας” συμβάλλει σταθερά στην προσπάθεια ποιοτικής επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων μας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στον επιχειρηματικό κόσμο. Διαχρονικά, οι Ημέρες Σταδιοδρομίας αποτελούν ένα πεδίο άμεσης και ζωτικής επαφής και αλληλεπίδρασης μεταξύ του αναμφίβολα ταλαντούχου δυναμικού  (τελειόφοιτων και αποφοίτων) του Πανεπιστημίου μας και στελεχών επιχειρήσεων, με στόχο την ενδυνάμωση-στελέχωση των εταιρειών με αξιόλογο προσωπικό, τη διαρκή ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων, την ποιοτική εργασία, την εξέλιξη, την καινοτομία αλλά και την αξιοποίηση προοπτικών και δυνατοτήτων.