Πιστοποιήσεις για την απόκτηση άδειας

Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου, οι άδειες και οι πιστοποιήσεις Αναλογιστών και Διαχειριστών Κινδύνων χορηγούνται κατόπιν εξετάσεων μεταπτυχιακών κυρίως φοιτητών στις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις των εκάστοτε χωρών, καθώς και σε διεθνείς ενώσεις.

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι η κατάρτιση των μαθημάτων να είναι τέτοια ώστε η ύλη τους να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται από διεθνείς και εγχώριες επαγγελματικές ενώσεις για την απόκτηση πιστοποίησης Αναλογιστή και Risk Manager με παγκόσμια αναγνώριση.

Έτσι, πολλοί απόφοιτοι αλλά και εν ενεργεία μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ συμμετέχουν με επιτυχία σε επαγγελματικές εξετάσεις διεθνών οργανισμών για την απόκτηση πιστοποιήσεων.

  • Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014, η πιστοποίηση του επαγγέλματος του Αναλογιστή δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν εξετάσεων, που συνήθως διενεργεί η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος. Τέτοιου είδους εξετάσεις μπορεί να διενεργήσει οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός οργανισμός ο οποίος έχει λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση. Τα εξεταζόμενα μαθήματα για την πιστοποίηση του επαγγέλματος του Αναλογιστή είναι συνολικά 8 (6 υποχρεωτικά και 2 από τέσσερα μαθήματα επιλογής).

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται, ενδεικτικά, τα μαθήματα του ΠΜΣ που υπερκαλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζεται ο υποψήφιος για την απόκτηση πιστοποίησης Αναλογιστή.

Γνωστικό αντικείμενο που απαιτείται από το Υπουργείο Οικονομικών για την πιστοποίηση ΑναλογιστήΜάθημα του ΠΜΣ που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Υπουργείου Οικονομικών
Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά ΜαθηματικάΑρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Αρχές Αναλογιστικής Προτυποποίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών ΠροτύπωνΘεωρία Κινδύνου Ι, Θεωρία Κινδύνου ΙΙ, Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών, Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου, Ασφαλίσεις Ζημιών
Αναλογιστικά Πρότυπα Συμβάντων Ζωής και ΘανάτουΣυμβάντα Ζωής και Θανάτου Ι, Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ
Αναλογιστικά Πρότυπα ΕπιβίωσηςΑναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης
Χρηματοοικονομικά ΠρότυπαΣτοχαστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα
Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση Κινδύνων και ΦερεγγυότηταΑσφαλιστική Διαχείριση Κινδύνων και Φερεγγυότητα
Συνταξιοδοτικά Σχήματα και Κοινωνική ΑσφάλισηΣυνταξιοδοτικά Σχήματα και Κοινωνική Ασφάλιση
Ασφαλίσεις ΖωήςΑσφαλίσεις Ζωής
Ασφαλίσεις κατά ΖημιώνΑσφαλίσεις Ζημιών
Ασφαλίσεις ΥγείαςΑσφαλίσεις Υγείας
  • Η GARP (Global Association of Risk Professionals) είναι μια οργάνωση με περισσότερα από 150.000 μέλη σε 195 χώρες, με παγκόσμια αναγνώριση από τους Διαχειριστές Κινδύνων, η οποία κατόπιν εξετάσεων απονέμει την πιστοποίηση Χρηματοοικονομικού Διαχειριστή Κινδύνων (Financial Risk Manager – FRM). Πρόκειται για πιστοποίηση που αναγνωρίζεται παγκοσμίως ότι αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και πρακτικής διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 26.000 πιστοποιημένοι Διαχειριστές Κινδύνων σε ολόκληρο τον κόσμο, και όσοι κατέχουν αυτή την υψηλή διεθνή πιστοποίηση προτιμώνται και προσλαμβάνονται από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, αλλά και κυβερνητικούς οργανισμούς και εταιρείες συμβούλων.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται, ενδεικτικά, τα μαθήματα του ΠΜΣ που υπερκαλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζεται ο υποψήφιος για την απόκτηση πιστοποίησης FRM.

Γνωστικό αντικείμενο που απαιτείται από την GARP για την πιστοποίηση FRMΜάθημα του ΠΜΣ που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της GARP
Ποσοτικές ΜέθοδοιΑρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Στοχαστικές Διαδικασίες στη Διαχείριση Κινδύνων, Στατιστικές Μέθοδοι στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων
Βασικές Αρχές της Διοίκησης ΚινδύνουΔιαχείριση Κινδύνων
Λειτουργικός Κίνδυνος και Κίνδυνος ΑγοράςΛειτουργικοί Κίνδυνοι και Κίνδυνοι Αγοράς
Πιστωτικός ΚίνδυνοςΠιστωτικός Κίνδυνος
Χρηματαγορές και Προϊόντα, Διαχείριση Επενδύσεων, Εργαλεία Διαχείρισης ΚινδύνουΘεωρία Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα