Σταύρος Γιαννακογεώργος
[CV]

Αναλογιστής, MSc, FHAS

sgiannakogeorgos@bankofgreece.gr

 

Δρ Γεώργιος Συμεωνίδης
[CV]

 

Εκτελεστικό Μέλος του Συμβουλίου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

 

george.simeonidis@gmail.com

 

Ιωάννης Χατζηβασίλογλου, FSA, CERA, FHAS
[CV]

 

Head of Regulatory Framework and Supervisory Technical Assistance in the Department of Insurance Supervision of the Bank of Greece

 

ichatzivasiloglou@unipi.gr

 

Δρ Παναγιώτης Καπόπουλος
[CV]

 

Head of Economic Research and Analysis, Alpha Bank

 

panos.kapopoulos@unipi.gr

 

Δρ Βασίλειος Κούτρας

 

 

vkoutras@unipi.gr