Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση, πρέπει να γίνει εγγραφή και δήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον παρακάτω σύνδεσμο, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

https://career.unipi.gr/career_cv/hmeres_stadiodromias#about