Μέλη ΔΕΠ

  • Print
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Αντζουλάκος Δημήτριος ΚΕΚΤ/307 210 414 2388 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Βερροπούλου Γεωργία ΚΕΚΤ/512 210 414 2493 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Βρόντος Σπυρίδων ΚΓΛ/404 210 414 2109 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Γκλεζάκος Μιχαήλ ΚΕΚΤ/305 210 414 2141 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Κούτρας Μάρκος ΚΕΚΤ/535,536 210 414 2393, 2306 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Μαχαιράς Νικόλαος ΚΕΚΤ/511 210 414 2275 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Μπούτσικας Μιχαήλ ΚΕΚΤ/544 210 414 2143 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Πανοπούλου Αικατερίνη ΚΓΛ/402 210 414 2728 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Πιτσέλης Γεώργιος ΚΓΛ/403 210 414 2026 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Πολίτης Κωνσταντίνος ΚΓΛ/402 210 414 2442 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Σεβρόγλου Βασίλειος ΚΕΚΤ/510 210 414 2305 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Χατζηκωνσταντινίδης Ευστάθιος ΚΕΚΤ/513 210 414 2144 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ψαρράκος Γεώργιος ΚΓΛ/403 210 414 2467 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων
Διακογιάννης Γεώργιος ΚΕΚΤ/333 

210 414 2189
210 8990764

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ανθρωπέλος Μιχάλης ΚΓΛ/7ος 210 414 2551 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος http://www.dpem.tuc.gr/gr/personnel-gr/regular-gr/12-zopounidis-constrantin-gr
Τολίκας Κωνσταντίνος http://business.cardiff.ac.uk/contact/staff/tolikas
(ΚΕΚΤ: Κεντρικό κτήριο,   ΚΓΛ: Κτήριο Γρ. Λαμπράκη 126)