Σύλλογος Σπουδαστών / Αποφοίτων
HomeΦΟΙΤΗΤΕΣΣύλλογος Φοιτητών

Σύλλογος Σπουδαστών / Αποφοίτων

  • PDF
  • Print
  • Email

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2012. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του Καταστατικού και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ίδρυσης του, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, έχει εξασφαλισθεί ο αναγκαίος χώρος για την λειτουργία του στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.


Η ίδρυση συλλόγου αποφοίτων του ΠΜΣ είναι αναγκαία για πολλούς λόγους, όπως:

  • Θα αποτελεί το μέσο συσπείρωσης των αποφοίτων για την προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων τους. Στα πλαίσια αυτά, θα διευκολύνει την ανάπτυξη επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στους τομείς της Αναλογιστικής Επιστήμης και της Διοικητικής Κινδύνου, όπως π.χ. οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων κλπ. Οι δραστηριότητες αυτές θα ενισχύουν το κύρος και την προοπτική του ΠΜΣ.

  • Θα στηρίζει αντίστοιχες δραστηριότητες του ΠΜΣ.

  • Θα αποτελεί πηγή άντλησης ιδεών, προτάσεων κλπ για την βελτίωση του ΠΜΣ.

 

E-mail επικοινωνίας: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ιστοσελίδα Συλλόγου: http://ar-alumni.gr/