ΗΜΕΡΙΔΑ « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»