Σπουδαστές που εκπονούν διατριβές
HomeΕΡΕΥΝΑΥποψήφιοι Διδάκτορες

Σπουδαστές που εκπονούν διατριβές

  • PDF
  • Print
  • Email

 

Ονοματεπώνυμο Θέμα διατριβής Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Παφίλη Ευφροσύνη

Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, σαν παράγοντας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του νομού Κυκλάδων Ομ.Καθηγητής Μ . Παπαδάκης (επιβλ.)
Καθηγητής Β. Μπένος
Καθηγητής Κ. Τσίμπος

Πετσέτη Αγλαΐα 

Η οργάνωση ενός συστήματος ασφάλισης φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα Αναπλ. Καθηγητής Μ. Νεκτάριος (επιβλ.)
Αναπλ. Καθηγητής Κ. Πολίτης
Επίκ. Καθηγητής Γ. Πιτσέλης 

Τσιμπάνος Απόστολος 

Ανάπτυξη τεχνικών Χωρικής Στατιστικής για οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα  Καθηγητής Κ. Τσίμπος (επιβλ.)
Καθηγητής Χ. Αγιακλόγλου
Αναπλ. Καθηγητής Κ. Πολίτης 
Λυμπερόπουλος Δημήτριος  Martingale ισοδύναμες κατανομές πιθανότητας με εφαρμογές στις αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου  Αναπλ. Καθηγητής Ν. Μαχαιράς (επιβλ.)
Καθηγητής Θ. Αρτίκης
Επικ. Καθηγητής Δ. Στέγγος 
Ξένος Παναγιώτης Δυναμική παραγωγικότητας και αποδοτικότητας Ελληνικού συστήματος Υγείας  Αναπλ. Καθηγητής Μ. Νεκτάριος (επιβλ.)
Επικ. Καθηγητής Π. Τήνιος
Καθηγητής Ι. Υφαντόπουλος (Αθηνών) 
Μαρία Ταφιάδη  Βελτίωση εκτιμητών των παραμέτρων της κατανομής Laplace Αναπλ. Καθηγητής Γ. Ηλιόπουλος (επιβλ.)
Επικ. Καθηγητής Γ. Τζαβελάς
Λέκτορας Κ. Πετρόπουλος (Πατρών)
Ζακυνθινού Μαρία Διερεύνηση Παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο και τα πρότυπα νοσηρότητας των ηλικιωμένων στην Ελλάδα με έμφαση στις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες Επικ. Καθηγήτρια Γ.Βερροπούλου (επιβλ.)
Καθηγητής Κ. Τσίμπος
Επικ. Καθηγητής Χρ. Μπαγκαβός (Πάντειο)
Πλαστήρα Σωτηρία  Essays of Financial Forecasting and Risk Assessment Επικ. Καθηγήτρια Αικ. Πανοπούλου (επιβλ.)
Καθηγητής Ν. Πιττής
Αναπλ. Καθηγητής Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης
Γκίνη Ελένη Μοντέλα μάθησης και Διδασκαλίας της Στατιστικής Καθηγητής Αθ. Κυριαζής (επιβλ.)
Καθηγητής Δ. Αναπολιτάνος (ΕΚΠΑ)
Καθηγητής Μ. Κούτρας
Ριζόπουλος Χαράλαμπος Μελέτη Πειραματικών Σχεδιασμών με χρήση τεχικών πολυμεταβλητής ανάλυσης Καθηγητής Μ. Κούτρας (επιβλ.)
Αναπλ. Καθηγητής Σ. Γεωργίου (Αιγαίου)
Λέκτορας Χ. Ευαγγελάρας
Κοσσιέρη Ευαγγελία  Αναμενόμενη Διάρκεια Υγιούς Ζωής: Κατασκευή Πινάκων και Παράγοντες Κινδύνου Καθηγητής Κ. Τσίμπος (επιβλ.)
Επικ. Καθηγητής Χρ. Μπαγκαβός (Πάντειο)
Επικ. Καθηγήτρια Γ.Βερροπούλου
Δουλή Μαριγώ Βέλτιστες Εκτιμήτριες συναρτήσεις υπό την παρουσία οχληρών Παραμέτρων Επικ. Καθηγητής Γ.Τζαβελάς (επιβλ.)
Καθηγητής Δ.Ιωαννίδης (Μακεδονίας)
Αναπλ. Καθηγητής Γ.Ηλιόπουλος
Λοσίδης Σωτήριος Μελέτη του χρόνου πρώτης διέλευσης και της από κοινού κατανομής του ελλείμματος και της υπέρβασης ενός φράγματος σε μοντέλα τυχαίων περιπάτων Αναπλ. Καθηγητής Κ. Πολίτης (επιβλ.)
Αναπλ. Καθηγητής Ν. Μαχαιράς
Επικ. Καθηγητής Μ. Μπούτσικας
Κωνσταντινάκη Αναστασία Μελέτη του χρόνου χρεοκοπίας και του πλεονάσματος πριν και μετά τη στιγμή της χρεοκοπίας, στη θεωρία κινδύνων  Αναπλ. Καθηγητής Κ. Πολίτης (επιβλ.)
Καθηγητής Μ. Κούτρας
Λέκτορας Γ. Ψαρράκος
Μπαντούνας Ιωάννης Actuarial Models for estimating non-life risks Επικ. Καθηγητής Γ. Πιτσέλης (επιβλ.)
Assist. Professor Katrien Antonio (Louvain)
Λέκτορας Σ. Βρόντος
Τζανίνης Σπυρίδων  Ουδέτερες κινδύνου Κατανομές πιθανότητας μεμειγμένων σημειακών διαδικασιών με εφαρμογές στις αρχές υπολογισμού ασφαλίστρων Αναπλ. Καθηγητής Ν. Μαχαιράς (επιβλ.)
Αναπλ. Καθηγητής Κ. Πολίτης
Επικ. Καθηγητής Δ. Στέγγος