Εσωτερικός Κανονισμός
HomeΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΟργάνωση και ΛειτουργίαΕσωτερικός Κανονισμός

Εσωτερικός Κανονισμός

  • PDF
  • Print
  • Email


MAE - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

(Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 και μετέπειτα)

DOWNLOAD 

 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 και μετέπειτα)  

DOWNLOAD


Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

(από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 και μετέπειτα) 

DOWNLOAD


MAE - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

(Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 και μετέπειτα)

DOWNLOAD


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

(Από Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και μετέπειτα)

 DOWNLOAD


ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Από Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και μετέπειτα)

DOWNLOAD


 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

«ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

Όπως εγκρίθηκε από την 1η/30-10-2017 Γ.Σ.Ε.Σ. και από την 5η συνεδρία της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 30.11.2017

DOWNLOAD


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

«ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

Όπως εγκρίθηκε από την 6η/18-97-2016 Γ.Σ.Ε.Σ.

DOWNLOAD


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

«ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

Όπως εγκρίθηκε από την 2η/7-12-2015 Γ.Σ.Ε.Σ.

DOWNLOAD


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

«ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

Όπως εγκρίθηκε από την 1η/27.09.2012 Γ.Σ.Ε.Σ.

DOWNLOAD


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

«ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

Όπως εγκρίθηκε από την 21/11/2011 Γ.Σ.Ε.Σ.

DOWNLOAD


MAE - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

DOWNLOAD