Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στην «Αναλογιστική Επιστήμη και τη Διοικητική Κινδύνου», όπως προέκυψε από την αναθεώρηση του Ιουνίου 2012

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στην «Αναλογιστική Επιστήμη και τη Διοικητική Κινδύνου», όπως προέκυψε από την αναθεώρηση του Ιουνίου 2012

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Τον Ιούνιο του 2012, η ΓΣΕΣ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ενέκρινε την αναθεώρηση του ΠΜΣ, σύμφωνα με αντίστοιχη, τεκμηριωμένη, πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Η αναθεώρηση αυτή επιφέρει μεγάλες αλλαγές, όχι μόνο στο Πρόγραμμα Σπουδών αλλά και στον γενικότερο προσανατολισμό του ΠΜΣ.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το Νέο Πρόγραμμα σε συνδυασμό με την εισηγητική έκθεση του Διευθυντή του ΠΜΣ στην Σ.Ε., ώστε να δοθεί μια ξεκάθαρη εικόνα για τους στόχους του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος, την αναγκαιότητα των πιο πάνω αλλαγών, τη μεθοδολογία με την οποία προσδιορίσθηκαν, τις υποστηρικτικές ενέργειες του όλου εγχειρήματος και τα μέσα υλοποίησης του νέου Προγράμματος...

 

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στην «Αναλογιστική Επιστήμη και τη Διοικητική Κινδύνου», όπως προέκυψε από την αναθεώρηση του Ιουνίου 2012  Download

 
The "themeclassic" theme do not supports JS Gallery

Right Menu Showlist

Γραμματεία