Σεμινάρια
HomeΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣεμινάρια

Σεμινάρια

  • PDF
  • Print
  • Email

Στο πρόγραμμα του ΠΜΣ έχουν ενταχθεί δύο πολύτιμα σεμινάρια, τα οποία αποσκοπούν να προσφέρουν στους σπουδαστές μας πολύτιμες εμπειρίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής βασικών γνώσεων στην πράξη.

Τα σεμινάρια αυτά είναι τα εξής :

  • Αναλογιστική Πρακτική και Ασφαλιστικό Δίκαιο
  • Στρατηγικές Διοικητικής Κινδύνων

Και στις δύο περιπτώσεις, οι διδάσκοντες είναι καταξιωμένα στελέχη της ασφαλιστικής και τραπεζικής αγοράς και παρουσιάζουν την πρακτική της κατάρτισης αναλογιστικών μελετών και της διαχείρισης κινδύνων, με πραγματικά δεδομένα.