Διδάκτορες
HomeΕΡΕΥΝΑΔιδάκτορες

Διδάκτορες

  • PDF
  • Print
  • Email

 

Ονοματεπώνυμο  Θέμα διατριβής
Μπένος Βασίλειος Μακροχρόνιες προοπτικές της ζητήσεως χάλυβα στην Ελλάδα (1981).
Δεσπότης Δημήτριος Ένα σύστημα πολυκριτήριου γραμμικού προγραμματισμού (1988).
Φούντας Ευάγγελος Ιδιότητες και εφαρμογές των μεταθέσεων του συνόλου (1988).
Κυριάκης Δημήτριος Ανάπτυξη μαθηματικών τύπων υπολογισμού των παρουσών αξιών των παροχών και εφαρμογής αυτών σε σχέδιο εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης για την ίδρυση Ασφαλιστικού Ταμείου (1996).
Κόκλα Άννα-Μαρία Διαχωριστικές Τεχνικές - Νευρωνικά δίκτυα και πρόβλεψη στεφανιαίας νόσου (2001).
Βοζίκης Ιωάννης Ιδιωτική ασφάλιση υγείας: Πρότυπο σύστημα διοίκησης των απαιτούμενων διαδικασιών και διαχείρισης ατομικών συμβολαίων (2003).
Γκίνης Δημήτριος Η διδασκαλία της Στατιστικής με κατευθυνόμενες εργασίες (2003).
Σμυρλής Ιωάννης Περιβάλλουσα ανάλυση με μη ακριβή δεδομένα (2003).
Γκοτζαγεώργης Γεώργιος Η χρηματιστηριακή συμπεριφορά των μετοχών εταιριών που εισάγονται για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο - Η ελληνική πραγματικότητα 1994-2000 (2004, Επιβλέπων: Μ. Γκλεζάκος)
Παναγόπουλος Αναστάσιος Στατιστικό μοντέλο του τουρισμού στην Ελλάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης (1990-1999): το φαινόμενο της εποχικότητας  (2005, Επιβλέπων: Π. Κιόχος)
Μπερσίμης Σωτήριος Θεωρία ροών επιτυχιών και εφαρμογές (2001 - 2005, Επιβλέπων: Μ. Κούτρας)
Κορρές Κωνσταντίνος Μια διδακτική προσέγγιση των μαθημάτων Θετικών Επιστημών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών (Έναρξη ΓΣ 5-7-2002, Ορκωμοσία ΓΣ 28-6-2007, Επιβλέπων: Α. Κυριαζής)
Γκουλιώνης Ιωάννης Μερικά παρατηρήσιμες Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων και εφαρμογές σε προβλήματα αντικατάστασης συστημάτων και επιλογής διδακτικών μονάδων (Έναρξη ΓΣ 25-11-1994, Ορκωμοσία ΓΣ 1-10-2007, Επιβλέπων: Δ. Στέγγος)
Ψαρράκος Γεώργιος Φράγματα, προσεγγίσεις και ιδιότητες μονοτονίας στη Θεωρία Κινδύνων (Έναρξη ΓΣ 11-5-2004, Ορκωμοσία ΓΣ 1-10-2007, Επιβλέπων: Κ. Πολίτης)
Τζουγάς Ιωάννης Οικονομετρικές προσεγγίσεις της γονιμότητας του Ελληνικού πληθυσμού (Έναρξη ΓΣ 23-2-1996, Ορκωμοσία ΓΣ 1-10-2007, Επιβλέπων: Μ. Παπαδάκης)
Ρακιντζής Αθανάσιος Ανάπτυξη διαγραμμάτων ελέγχου στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας με χρήση της Θεωρίας Ροών (Έναρξη ΓΣ 4-10-2004, Ορκωμοσία ΓΣ 30-6-2008, Επιβλέπων: Δ. Αντζουλάκος)
Μαλεφάκη Σωτηρία Προσομοιωμένα σταθμισμένα δείγματα ως διαδικασίες με άλματα: Mια διαφορετική οπτική
(Έναρξη ΓΣΕΣ 7-10-2003, Ορκωμοσία ΓΣΕΣ 1-12-2008, Επιβλέπων Αν. Καθηγητής Γ. Ηλιόπουλος)
Τσάμη Ελένη Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Οικονομικών
(Έναρξη ΓΣ 23-6-2004, Ορκωμοσία ΓΣΕΣ 31-3-2009, Επιβλέπων Καθηγητής Α. Κυριαζής)
Τριανταφύλλου Ιωάννης Συμβολή στη μελέτη ιδιοτήτων γήρανσης συστημάτων αξιοπιστίας και μη παραμετρικών διαγραμμάτων ελέγχου με χρήση της θεωρίας διατεταγμένων παρατηρήσεων
(Έναρξη ΓΣΕΣ 23-06-2005, Ορκωμοσία ΓΣΕΣ 31-3-2009, Επιβλέπων Καθηγητής Μ. Κούτρας)
Τσότσολας Νικόλαος Αλγόριθμοι μεταβελτιστοποίησης σε γραμμικά συστήματα: Εφαρμογή στα Συστήματα Ποιότητας
(Έναρξη ΓΣΕΣ 5-2-2007, Ορκωμοσία ΓΣΕΣ 23-11-2009, Επιβλέπων Καθηγητής Β. Μπένος)
Μηλιένος Φώτης Ακριβείς και προσεγγιστικές μέθοδοι για τη μελέτη συστημάτων αξιοπιστίας και προβλημάτων ελέγχου ποιότητας
(Έναρξη ΓΣΕΣ 23-6-2005, Ορκωμοσία ΓΣΕΣ 31-3-2009, Επιβλέπων Καθηγητής Μ. Κούτρας)
Σαχλάς Αθανάσιος Θέματα Στατιστικής Θεωρίας Πληροφοριών και Αναλογισμού
(Έναρξη ΓΣ 23-6-2004, Ορκωμοσία ΓΣΕΣ 26-3-2010, Επιβλέπων Ομ. Καθηγητής Π. Παπαϊωάννου)
Παπασταμούλης Παναγιώτης Συμπερασματολογία σε μίξεις κατανομών με χρήση υπολογιστικών τεχνικών
(Έναρξη ΓΣΕΣ 8-9-2005, Ορκωμοσία ΓΣΕΣ 27-9-2010, Επιβλέπων Αν. Καθηγητής Γ. Ηλιόπουλος
Παπαϊωάννου Απόστολος Μελέτη μη ανανεωτικών στοχαστικών διαδικασίων κινδύνου στη θεωρία χρεοκοπίας
(Έναρξη ΓΣ  10-11-2003, Ορκωμοσία ΓΣΕΣ 6-7-2011, Επιβλέπων Αν. Καθηγητής Ε. Χατζηκωνσταντινίδης)
Δερμιτζάκης Βάϊος Μελέτη ανανεωτικών εξισώσεων με εφαρμογές στη θεωρία χρεοκοπίας
(Έναρξη ΓΣΕΣ 19-12-2005, Ορκωμοσία ΓΣΕΣ 30-5-2011, Επιβλέπων Αν. Καθηγητής Κ. Πολίτης)