Δικαιολογητικά
HomeΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕπιλογή ΦοιτητώνΔικαιολογητικά

Δικαιολογητικά

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:

 

 1. Έντυπη αίτηση, την οποία που μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή να την εκτυπώσουν από το site του ΠΜΣ Download.

 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος για τους πτυχιούχους ή επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους (να αναφέρεται ο μέσος όρος).

 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. Τα έντυπα των συστατικών αυτών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, μπορούν επίσης να εκτυπωθούν από το site του ΠΜΣ - Download.

 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος θα υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

 7. Έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές.

 8. Τα απαραίτητα έγγραφα για να τεκμηριωθούν τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.


Τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να ταχυδρομηθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1oς όροφος), Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210 4142083, 210 4142222, 210 4142085, 210 142005, 210 4142307).

 

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Γραμματεία μέχρι την ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας.


Οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ σχετικά με τα αναγκαία διακιολογητικά, παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80 (1ος όροφος), Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210-4142083, 210-4142222, 210-4142085, 210-4142005, 210-4142307).