Κριτήρια Επιλογής
HomeΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕπιλογή ΦοιτητώνΚριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής

  • PDF
  • Print
  • Email

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών του ΠΜΣ είναι τα εξής : 

 

  • Ο βαθμός πτυχίου
  • Η βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα
  • Η βαθμολογία στην προσωπική συνέντευξη, οι συστατικές επιστολές, τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητική και εργασιακή εμπειρία.


Η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση το άθροισμα των μονάδων (Σ)  που συγκεντρώνουν  από τα τρία αυτά κριτήρια, ως εξής:


Σ = Π + Μ + Λ


Όπου:


Π = Μονάδες από βαθμό πτυχίου  =  Βαθμός πτυχίου επί 4
Μ = Μονάδες από σχετικά μαθήματα  =  μ.ο. βαθμολογίας σχετικών μαθημάτων επί 3
Λ = Μονάδες από συνέντευξης κλπ  =  Βαθμολόγηση συνέντευξης κλπ στην κλίμακα 0–10 και πολλαπλασιασμός του βαθμού επί 3