Προϋποθέσεις επιλογής
HomeΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕπιλογή ΦοιτητώνΠροϋποθέσεις επιλογής

Προϋποθέσεις επιλογής

 • PDF
 • Print
 • Email

Για να αξιολογηθεί ένας υποψήφιος σπουδαστής του ΠΜΣ θα πρέπει να είναι απόφοιτος (ή να προσδοκά να ολοκληρώσει τις σπουδές του  μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους) των πιο κάτω τμημάτων :

 • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,

 • Στατιστικής – Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,

 • Στατιστικής,

 • Μαθηματικών,

 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,

 • Οικονομικών,

 • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής,

 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,

 • Πληροφορικής,

 • Οποιουδήποτε άλλου συναφούς τμήματος αναγνωρισμένων πανεπιστημίων Εσωτερικού, Εξωτερικού και Τ.Ε.Ι.