Δομή του Προγράμματος σπουδών

Δομή του Προγράμματος σπουδών

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Η δομή του ΠΜΣ έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τα εξής τουλάχιστον αποτελέσματα για τους αποφοίτους μας :

 

  • Να τους εξασφαλίζει μια ισχυρή υποδομή σε γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν τις βάσεις του Αναλογισμού και της Διοικητικής Κινδύνου.
  • Να τους παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις, που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.     
  • Να τους εξοικειώσει με την πρακτική διαχείρισης των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.


Πιστεύουμε ότι, η σύνθεση του Προγράμματος, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, εξασφαλίζει τα πιο πάνω αποτελέσματα.


α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υ/Ε

Πιστωτικές Μονάδες

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Α’  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

1

Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Υ

5

3

Α. Κυριαζής

-

 

2

Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών

Υ

5

3

Γ. Πιτσέλης

Μ. Μπούτσικας

-

 

3

Συμβάντα Ζωής και Θανάτου Ι

Υ

5

3

Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης

-

 

4

Στοχαστικές Διαδικασίες στη Διαχείριση Κινδύνων

Ε

5

3

Ν. Μαχαιράς

Β. Σεβρόγλου

-

 

5

Διαχείριση Κινδύνων

Ε

5

3

Π. Καπόπουλος

Ι. Χατζηβασίλογλου

-

 

6

Θεωρία Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

E

5

3

Μ. Παπαμιχαήλ

-

 

7

Στατιστικές Μέθοδοι στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων

E

5

3

Μ. Μπούτσικας

Γ. Ψαρράκος

 

-

 

8

Γλώσσα Προγραμματισμού R με εφαρμογές στον Αναλογισμό

E

5

3

Δ. Αντζουλάκος

-

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Β’  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

9

Θεωρία Κινδύνου Ι

Υ

5

3

Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης

-

 

10

Πιστωτικός Κίνδυνος

Υ

5

3

Μ. Κούτρας

-

 

11

Λειτουργικοί κίνδυνοι και Κίνδυνοι Αγοράς

Υ

5

3

Χ. Κουρτίδης

-

 

12

Ασφαλίσεις Ζημιών

Υ

5

3

Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης

 

 

13

Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ

Ε

5

3

Δ. Αντζουλάκος

-

 

14

Ασφαλίσεις Υγείας

E

5

3

Μ. Νεκτάριος

Π. Ξένος

-

 

15

Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης

E

5

3

Γ. Βερροπούλου

Γ. Ψαρράκος

-

 

16

Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

E

5

3

Β. Σεβρόγλου

-

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 Γ’  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

17

Ασφαλίσεις Ζωής

Ε

5

3

-.

-

 

18

Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου

Ε

5

3

Γ. Πιτσέλης

Ι. Μπαντούνας

 

19

Συνταξιοδοτικά Σχήματα και Κοινωνική Ασφάλιση

Ε

5

3

Γ. Πιτσέλης  

Π. Τήνιος

 

Α. Μποζίκας

 

20

Θεωρία Κινδύνου ΙΙ

Ε

5

3

Κ. Πολίτης

Β. Δερμιτζάκης

-

 

21

Αναλογιστικές Μελέτες και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ε

5

3

Χ. Φύτρος

-

 

22

Αναλογιστική Διαχείριση Κινδύνων και

Φερεγγυότητα ΙΙ

E

5

3

Ι. Χατζηβασίλογλου

-

 

 
The "themeclassic" theme do not supports JS Gallery

Right Menu Showlist

Γραμματεία