Δομή του Π.Μ.Σ
HomeΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΓενικές ΠληροφορίεςΔομή του ΠΜΣ

Δομή του Π.Μ.Σ

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

Η δομή του ΠΜΣ έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τα εξής τουλάχιστον αποτελέσματα για τους αποφοίτους μας :

 

  • Να τους εξασφαλίζει μια ισχυρή υποδομή σε γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν τις βάσεις του Αναλογισμού και της Διοικητικής Κινδύνου.
  • Να τους παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις, που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.
  • Να τους εξοικειώσει με την πρακτική διαχείρισης των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.


Πιστεύουμε ότι, η σύνθεση του Προγράμματος, όπως παρουσιάζεται στους παρακάτω συνδέσμους εξασφαλίζει τα πιο πάνω αποτελέσματα.mae pl1 
 
 
 
mae pl2