Φιλοσοφία του ΠΜΣ
HomeΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΓενικές ΠληροφορίεςΦιλοσοφία του ΠΜΣ

Φιλοσοφία του ΠΜΣ

  • PDF
  • Print
  • Email

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από στις διαρκείς ανατροπές στις αγορές υλικών αγαθών και υπηρεσιών, που οφείλονται κατά κύριο λόγο στους εξής παράγοντες:

 

  • Παγκοσμιοποίηση
  • Ανάπτυξη της τεχνολογίας με πρωτοφανείς ρυθμούς
  • Ανάπτυξη νέων μορφών παραγωγής υλικών αγαθών και υπηρεσιών, σε διαρκή βάση
  • Διαμόρφωση νέων μορφών εποπτείας και ελέγχου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Οι ανατροπές αυτές διαφοροποιούν διαρκώς τις συνθήκες άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και γι αυτό δημιουργούν κινδύνους και μάλιστα με  επιταχυνόμενο ρυθμό.

 

Οι πιο πάνω εξελίξεις επιβάλλουν να εντοπίζονται έγκαιρα και να αντιμετωπίζονται με εύλογο κόστος οι κίνδυνοι αυτοί, ώστε να περιορίζονται αντίστοιχα οι επιπτώσεις τους στη βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων αλλά και στο κόστος παραγωγής και κατ επέκταση  τις τιμές διάθεσης των προϊόντων, οι οποίες καθορίζουν σε τελική ανάλυση το επίπεδο ζωής της κοινωνίας.

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι το ΠΜΣ εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον μέσω της αποτελεσματικής κατάρτισης στελεχών που θα είναι ικανά να διαχειρισθούν ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι οποίοι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον όγκο της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και τα αποτελέσματα της.

 

Για να είναι εφικτή η μεγιστοποίηση της πιο πάνω συμβολής μας στην οικονομική και κοινωνική ζωή, θα πρέπει να αποκτήσουμε αντίστοιχη οντότητα, η οποία θα διασφαλίζει την αξιοπιστία αλλά και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΠΜΣ.  
Πιστεύουμε ότι αυτό θα το καταφέρουμε επιδιώκοντας την επίτευξη των ακόλουθων στόχων :

 

  1. Να καταστήσουμε ανταγωνιστικό το ΠΜΣ, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  2. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της αποδοχής του από καθιερωμένους διεθνείς οργανισμούς που καλύπτουν τους τομείς του Αναλογισμού και της Διοικητικής Κινδύνου, με επόμενο βήμα την πιστοποίηση του Προγράμματος μας. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε ταυτόχρονα και την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων μας.
  3. Να ενισχύσουμε το κύρος του ΠΜΣ στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο και να εξασφαλίσουμε την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του.